سـوال : این بیمار از نظر کانون هموفیل ایران مشکوک کمبود FVIIIمی باشد و تاکنون دارویی در این زمینه مصرف نکرده و تنها یک دوره با خونریزی 50 روزه مواجه شده که همکاران گرامی در تهران تا زمانی که با هیچ عمل جراحی مواجه نشده است تجویز دارویی را الزام ندانسته اند.کم خونی نیز دارد. (FVIII Activity=42.0 , platelet count =244.000 , Aptt paintent=46 , hematocrite=38.7 ) تشخیص شما نسبت به این بیمارچیست؟ با تشکر
پاسـخ : کاربر گرامی تعداد پلاکت ایشان در محدوده طبیعی به نظر میرسد. در مورد فعالیت فاکتور 8 بهتر است با یک متخصص خون از همکاران محترم پزشک انلاین مشورت کنید.1401-12-13
خون


مشاوره با دکتر میترا مولایی نژاد
طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین